OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ke všem klientům razíme fair-play cestu a přistupujeme transparentně. Naše všeobecné obchodní podmínky neskrýváme. Proto, předtím než se stanete našimi obchodními partnery, prostudujte si je v poklidu. Tvrdíme, že spokojený zákazník je nejlepší zákazník. Buďte tedy předem informováni a staňte se naším dalším spokojeným partnerem.

STORNO / ZMĚNA ÚČASTNÍKA

STORNO OBJEDNÁVKY A SOUVISEJÍCÍ POPLATKY

Storno objednávky se řídí obchodními podmínkami agentury. [OBCHODNÍ PODMÍNKY]

Agentura si vyhrazuje právo, požadovat úhradu částky při storno objednávky, a to i v případě, že platba nebyla Zákazníkem poukázána na účet agentury. Z důvodu ochrany spotřebitele, jiné formy storna objednávky (telefonicky, faxem, e-mailem) nepřijímáme. Pro storno objednávky je zapotřebí zaslat tiket.


 Odhlášení - počet dní před zahájením  Storno poplatek (%)
 X - 8 0
 7 - 4 50
 3 - 1 100
 neodhlásí-li s účastník 100

Nemůžete-li se dostavit na objednaný kurz / seminář, můžete provést změnu účastníka a vyslat za sebe náhradníka. Vyhnete se tak případným storno poplatkům. Změnu účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce. Více o změně účastníka naleznete níže.


ZMĚNA ÚČASTNÍKA

Změnu účastníka kurzu / semináře lze z technických důvodů (např. tisku osvědčení) provést nejpozději 2 dny před uskutečněním.

Z důvodu ochrany spotřebitele, jiné formy žádosti o změnu účastníka (telefonicky, faxem, e-mailem) nepřijímáme.

Pro změnu účastníka je zapotřebí zaslat tiket.

Připravte si prosím:

  • Číslo zálohové faktury nebo faktury;
  • Jméno a příjmení nového účastníka (náhradníka) včetně dosažených titulů a data narození;
  • Telefonní a e-mailový kontakt na nového účastníka.

Potřebujete poradit s něčím jiným?

FAQ / Otázky a odpovědi.

Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné služby či kurzu a zodpovíme Vaše otázky.

O: Jak se mohu objednat na seminář / kurz?

  • Abyste měli jistotu, že jste řádně přihlášeni na odborný seminář či kurz je zapotřebí provést online objednávku prostřednictvím našeho webového rozhraní (E-shopu). Jiné formy objednávek nepřijímáme, vyjma individuálních kurzů na míru.

O: Musím mít uhrazený kurz před konáním?

  • Není potřeba vzdělávací program uhradit před samotným konáním. Standardně vystavujeme fakturu se splatností 10 dní. Avšak pokud nestihnete v této lhůtě provést úhradu objednaného kurzu či semináře i přesto můžete kurz nebo seminář navštívit.

O: Mohu za sebe vyslat náhradníka?

  • Ano, pokud jste nadmíru pracovně vytížení a nemůžete se dostavit na předem objednaný seminář/kurz, postačí když nás o této skutečnosti vyrozumíte a nahlásíte místo sebe náhradníka.

O: Hodlám provést změnu účastníka

  • Nemůžete-li se účastnit kurzu/semináře, máte právo za sebe vyslat náhradníka. Změnu účastníka můžete provést pouze zasláním tiketu se žádostí o změnu účastníka. Změnu účastníka nelze z technických důvodů provést v den konání akce.

O: Nemohu se účastnit, hodlám provést storno

  • Pokud se nemůžete dostavit na Vámi objednáný seminář / kurz ani vyslat náhradníka, můžete provést storno. Storno kurzu lze bez sankcí provést nejpozději 7 dní před konáním akce. V ostatních případech je postupováno v souladu s obchodními podmínkami agentury. Znění obchodních podmínek naleznete (zde). Z důvodu ochrany spotřebitele, lze provést storno pouze prostřednictvím formuláře. Jiné formy storna (telefonicky, faxem, e-mailem) nejsou akceptovány. Hodláte-li provést storno objednávky, postačí, když vyplníte tiket se žádostí o storno.

O: Seminář / kurz se neuskutečnil

  • Snažíme se pro naše zákazníky dělat maximum, avšak může nastat situace, že se program z důvodu zásahu vyšší moci či nemoci lektora neuskuteční. V tom případě Vám nabídneme alternativní termín. Pokud se nebudete moci účastnit náhradního termínu a vyrozumíte nás o této skutečnosti, obratem Vám vrátíme vklad na Váš účet.

O: Kde získám materiály k programu?

  • Podklady k jednotlivým vzdělávacím programům zasíláme elektronicky, a to den před konáním události. Materiály si tak můžete v klidu dostatečně prostudovat a eventuálně si připravit dotazy na lektora. Podklady zasíláme ve formátu *.PDF. Vzhledem k tomu, že přistupujeme šetrně k životnímu prostředí, materiály nestikneme. Po uskutečnění akce je nalezete v záložce u kurzu na který jste byl přihlášen.

Jaké informace o svých zákaznících shromažďujeme

Dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017 zpracováváme následující osobní údaje:

Detaily si můžete prohlédnout na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů