Pro 1. čtvrtletí pro Vás připravujeme následující programy

22.01.2018

Pro stávající i nové klienty připravujeme pro 1. čtvrtletí 2018 následující vzdělávací programy. Můžete se tedy těšit na pořádnou porci odborných aktivit.

 • Fond kulturních a sociálních potřeb
 • Správní řád pro školy a školská zařízení
 • Školský zákon (inkluze)
 • Metodika práce asistenta pedagoga
 • Formativní hodnocení základní školy
 • Jak navýšit finanční prostředky pro školu a školská zařízení - fundraising
 • Hodnocení žáků základní školy a metody, které vedou ke zlepšení výsledků vzdělávání žáků
 • Prevence patologických jevů v třídních kolektivech
 • Stop manipulaci - jak nedat prostor manipulátorovi
 • Dobré vztahy a spolupráce v týmu učitelů
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích
 • Předčtenářská gramotnost