Přinášíme Vám aktuality, a to nejen z oblasti vzdělávání.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je nutný v případě, že školní jídelna nemá jiný právní důvod zpracování podle čl. 6 GDPR, tj. zpracování není nezbytné pro splnění smlouvy nebo jiné právní povinnosti školní jídelny, není nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů a ani není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném...

Cílem meta-analýzy bylo analyzovat dříve realizované studie zaměřené na zhodnocení vlivu přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v běžných třídách základních škol na školní výkon a osobnostně-sociální dovednosti jejich spolužáků bez SVP. Analyzovány byly empirické studie zaměřené na hodnocení dopadů inkluzivního vzdělávání...

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dokončil hodnocení žádostí o podporu z výzvy Vyšší odborné školy. Pro 5 projektů, které hodnocení úspěšně absolvovaly, se již připravují rozhodnutí o poskytnutí dotace.