Představení agentury

COMENIUS Agency s.r.o. je poradensko-vzdělávací a facilitátorskou agenturou specializující se na vzdělávání specifické skupiny posluchačů, zejména v oblasti školství, pracovněprávních vztahů, odměňování, managementu a marketingu, zdravotnictví a sociální oblasti. K dalším aktivitám agentury patří publikační a akviziční činnost, firemní vzdělávání, jazykové vzdělávání, vedení účetnictví, fotografické služby, poradenská činnost (např. v oblasti rozvoje lidských zdrojů, pracovního a správního práva, finančního poradenství), konferenční servis a organizace kulturně-společenských aktivit pro veřejnost. Agentura se zejména zabývá poskytováním facilitátorských služeb a řešením krizových situací počínaje vrcholovým, středním, ale také nižším managementem firem, výrobních či nevýrobních podniků, národních i nadnárodních korporací. 

Historie agentury

2008

Vznik a založení agentury COMENIUS Agency. Agentura se během necelého roku rozrostla a stala lídrem v oblasti poskytování odborných seminářů a služeb pro vedoucí pedagogické pracovníky v oblasti školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.

2010

Rozšířili jsme portfolio odborných služeb o vedení účetnictví pro širokou veřejnost a začali jsme aktivně nabízet pro školy a školská zařízení možnost objednat si fotografování dětí. Zároveň se naše agentura rozrostla o několik desítek externích spolupracovníků (převážně odborných lektorů), ale i profesionálních fotografů.

2013

Tento rok byl celkově pro naši agenturu velice významným. Navázali jsme externí spolupráci s dalšími významnými a fundovanými lektory z různých odborných oblastí. Převážně se jedná o představitele úspěšných tuzemských a nadnárodních korporací nebo o odborníky z ministertev podílející se na tvorbě zákonů.

2015

Od roku 2015 patříme mezi akreditované vzdělávací agentury. Většina našich odborných seminářů / kurzů je akreditována. Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociální věcí.

2016

Začali jsme poskytovat řešení krizových situací obchodním společnostem s důrazem na analýzu, řešení a odhalení problémů a zvýšení produktivity a efektivnosti dotčených skupin. O naše facilitátorské služby projevily zájem, jak tuzemské, tak i zahraniční výrobní a nevýrobní společnosti.

2017

Spolupráce s většinou Krajských úřadů v rámci Krajského akčního plánu (KAP) a nově také navázána spolupráce v rámci Místního akčního plánu pro vzdělávání (MAP I. a MAP II.). Podařilo se nám navázat úzkou spolupráci s bankovními institucemi Komerční banka, a.s. a Equa Bank a.s.

Vize agentury

Hlavním cílem a posláním poradensko-vzdělávací a facilitátorské agentury COMENIUS Agency s.r.o. je poskytovat co možná nejkvalitnější a nejlepší služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých s primárním zaměřením na poskytování odborných seminářů pro pedagogické pracovníky. Neméně důležitým cílem, který si agentura vytyčila je poskytovat odborné poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů a právních předpisů pro širokou posluchačskou základnu. Nejdůležitějším posláním agentury je poskytování řešení složitých komunikací při skupinových jednáních v rámci různých společností, a to napříč všemi odvětvími.